UWAGA! NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA NASZEJ PARAFII

14 marca 2020

Drodzy Parafianie!

W związku z zaistniałą w naszej ojczyźnie sytuacją zagrożenia epidemiologicznego coronavirusem (COVID-19) oraz biorąc pod uwagę decyzję Rządu i Władz Kościoła, w tym naszego Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, kierujemy do Was wyjątkową prośbę o SKORZYSTANIE JUŻ OD DZISIAJ, CZYLI 14  MARCA 2020 R. ORAZ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ, AŻ DO ODWOŁANIA, Z TRANSMISJI MSZY ŚWIĘTEJ DROGĄ TELEWIZYJNĄ LUB RADIOWĄ.

Biorąc pod uwagę ograniczenie ilości osób przebywających w świątyni do 50 wiernych,
ZAPRASZAMY DO KOŚCIOŁA TYLKO TYCH, KTÓRZY ZAMÓWILI INTENCJĘ MSZY ŚWIĘTEJ.

 Pozostałych wiernych prosimy o pozostanie w domach i udział w Mszy świętej transmitowanej.

Msze święte będą sprawowane w kościele zgodnie z harmonogramem intencji zamieszczonym na stronie internetowej naszej parafii (zakładka: "Intencje mszalne").

W uzasadnieniu tych niecodziennych decyzji, które nie są łatwe dla nikogo z nas, publikujemy poniżej Dekret Metropolity Gdańskiego oraz Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

 Uprzejmie prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim parafianom.

 Jesteśmy z Wami w duchowej jedności:

Ks. Franciszek Rompa – Proboszcz
Ks. Łukasz Białk – Wikariusz  

 

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO
PO WPROWADZENIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W POLSCE

Nawiązując do wcześniejszych Komunikatów Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, wydaję decyzję, aby w Archidiecezji Gdańskiej podczas każdej Mszy św. (niedzielnej, świątecznej, obrzędowej, w dni powszednie) i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób (łącznie z osobami duchownymi i posługującymi). Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła i ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a więc - pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii - są wyrazem miłości bliźniego. Rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy uprzedzić o rozporządzeniu państwowym.

2. Przypominam również o dyspensie wydanej przeze mnie 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

3. Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

4. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

5. Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń - w miarę możliwości technicznych - transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza i śpiewem suplikacji, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową sprawowaną przez kapłanów.

6. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania i wizytacje, spotkania grup duszpasterskich oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym. Rekolekcjonistów proszę o umieszczenie nauk rekolekcyjnych na stronach parafii, w których mieli je wygłosić.

7. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Jednocześnie zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób.

8. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

9. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie niniejszego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz odpowiedzialność za zdrowie oraz życie naszych braci i sióstr, zgodnie z kan. 273 i 274 § 2, realizacja niniejszych zarządzeń jest bezwarunkowa, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Pozostałe ustalenia - zawarte w Komunikatach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Kurii Metropolitalnej Gdańskiej - nadal obowiązują.

Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa - w zgodnej opinii ekspertów - jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, i o to Wiernych Archidiecezji Gdańskiej serdecznie proszę. Przeżywajmy ten Wielki Post w duchu nadziei. Niech takie będą nasze wielkopostne postanowienia podejmowane z miłości i w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

+ Sławoj Leszek Głódź
Metropolita Gdański

Gdańsk Oliwa, 14 marca 2020 r. 

 

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

             Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

            Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1.     Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a)     osobom w podeszłym wieku,
b)     osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
c)     dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d)     osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

  2.     W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a)     kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b)     przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c)     znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d)     cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e)     należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f)      na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g)     rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 3.     W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a)     aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b)     aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c)     aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 4.     Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a)     liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b)     zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c)     sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

             Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

 Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

 

Nie ma nic równie wielkiego jak Eucharystia. Gdyby Bóg miał coś cenniejszego - ofiarowałby nam to.

Św. Jan Maria Vianney

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
94 0.19305109977722