ŻYCIORYS KSIĘDZA PROBOSZCZA

4 lipca 2020

Ks. Łukasz Białk urodził 5 stycznia 1981 r. w Pucku. Jego rodzicami są Grażyna i Zygmunt Białk. Ma młodszego brata, który założył własną rodzinę. Dom rodzinny ks. Łukasza znajduje się w Gnieżdżewie. Jest to mała wioska niedaleko Pucka. Administracyjnie przynależy ona do Parafii pw. Narodzenia NMP w Swarzewie. W tym właśnie kościele został ochrzczony i przyjął pozostałe sakramenty święte.

W roku 1988 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej im. Leona Bizewskiego w swojej rodzinnej miejscowości. Ukończył ją z wyróżnieniem 12 czerwca 1996 r. Po egzaminach wstępnych kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Maturę zdał 2 czerwca 2000 r.

Od dzieciństwa dojrzewała w nim myśl o powołaniu kapłańskim, dlatego 14 września 2000 r podjął decyzję o wstąpieniu do Gdańskiego Seminarium Duchownego, w którym przygotowywał się do kapłaństwa przez sześć lat. Egzamin magisterski złożył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 9 czerwca 2005 r. Temat jego pracy brzmiał: „Doświadczenie Boga u Edyty Stein – świętej Teresy Benedykty od Krzyża”. Promotorem był ówczesny ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego ks. dr Jacek Nawrot.

Święcenia diakonatu przyjął 24 czerwca 2005 r. Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku Zaspie. Święcenia kapłańskie przyjął rok później, 24 czerwca 2006 r., z rąk ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego. On też skierował ks. Łukasza do pracy w Parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie, gdzie podjął obowiązki wikariusza od 1 sierpnia 2006 r. Był odpowiedzialny za pracę z dziećmi, Służbę Liturgiczną oraz Koło Misyjne dla dorosłych. W tym samym czasie pełnił obowiązki katechety w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni. Pracując w parafii współpracował równocześnie z Katolicką Szkołą im. Św. Rodziny w Gdyni oraz Publiczną Szkołą Podstawową Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi, w których prowadził konferencje dla rodziców i nauczycieli, warsztaty oraz dni skupienia. Współpracował też z fundacją „Status Feminae” w Gdańsku, gdzie prowadził cykl spotkań z zakresu tematyki o duchowości mężczyzny.

Pobyt w Gdyni związał ks. Łukasza z Klasztorem Klauzurowym Sióstr Karmelitanek Bosych, gdzie regularnie sprawował Eucharystię i pełnił posługę spowiednika.

Po czteroletnim pobycie w parafii w Gdyni, dekretem ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 31 sierpnia 2010 r., został mianowany wikariuszem Parafii pw. Świętej Trójcy w Wejherowie. Pełnił w niej posługę do dnia 30 czerwca 2011 r. Oprócz działalności duszpasterskiej w parafii pracował równocześnie jako nauczyciel religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie. W dniu 3 sierpnia 2011 r., w wyniku egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie, uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

1 października 2011 r. został skierowany na specjalistyczne studia doktoranckie w zakresie teologii duchowości na UKSW w Warszawie. Prowadził badania nad nauczaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakończył je obroną doktoratu z wyróżnieniem – „summa cum laude” na temat: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Promotorem przewodu doktorskiego był ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański. Tytuł doktora nauk teologicznych uzyskał na podstawie uchwały Rady Wydziału Teologicznego UKSW 21 listopada 2016 r.

W trakcie studiów, 30 września 2014 r., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski, na wniosek ks. Grzegorza Jasińskiego, proboszcza Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, wyróżnił ks. Łukasza Białka, Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Nr 509/KU/14). Wyróżnienie to było zwieńczeniem patriotycznego zaangażowania w krzewienie pamięci o 91 powstańcach – Orlętach Pęcickich, poległych 2 sierpnia 1944 r. pod Pęcicami w czasie Powstania Warszawskiego.

Po zakończeniu studiów ks. dr Łukasz Białk został skierowany do pomocy duszpasterskiej w Parafii pw. Świętej Trójcy w Wejherowie.

20 lutego 2017 r. ks. abp Sławoj Leszek Głódź mianował go wykładowcą teologii duchowości w Gdańskiem Seminarium Duchownym w Gdańsku Oliwie. W tym samym czasie ks. Łukasz podjął też wykłady w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni.

16 sierpnia 2017 r. ks. abp Metropolita Gdański mianował ks. Łukasza wikariuszem Parafii pw. Św. Wojciecha w Kielnie. Posługę duszpasterską wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych łączył z pracą nauczyciela religii w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie oraz katechety w przedszkolu „Wesoła Kraina” w Kielnie.

24 września 2018 r. otrzymał pisemną zgodę na podjęcie wykładów na UKSW w Warszawie. Rozpoczął je 1 października 2018 r. dla studentów studiów niestacjonarnych.

14 września 2019 r., mocą dekretu ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, został mianowany postulatorem procesu beatyfikacyjnego s. Judyty Urszuli Napierskiej na stopniu diecezjalnym.

Od 10 października 2019 r., decyzją ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, został zatrudniony w pełnym wymiarze godzin na stanowisku adiunkta w Katedrze Mistyki Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego. Pracę adiunkta spełnia  jako asystent ks. prof. dr hab. Marka Tatara.

Obszary działalności naukowej podjęte przez ks. Łukasza po obronie doktoratu zaowocowały napisaniem książki pt. „Świętość w codzienności według kardynała Stefana Wyszyńskiego”, która powstała jako wynik współpracy z ks. prof. dr hab. Stanisławem Urbańskim. Ks. dr Łukasz Białk jest ponadto autorem kilkunastu artykułów popularnonaukowych, wygłosił pięć referatów naukowych oraz kilkanaście wykładów okolicznościowych. Brał udział w programach telewizyjnych i audycjach radiowych popularyzując naukę w zakresie teologii duchowości. Na UKSW w Warszawie jest koordynatorem dziesięciu przedmiotów z zakresu teologii duchowości, teologii życia mistycznego, teologii modlitwy, historii duchowości, demonologii oraz katolickiej nauki społecznej. Ks. dr Łukasz Białk samodzielnie wypromował dwie prace magisterskie oraz jest recenzentem czterech prac magisterskich. Bierze czynny udział w komisjach egzaminacyjnych na UKSW oraz pełni funkcje sekretarza podczas obrony prac doktorskich. Wygłosił kilkanaście serii rekolekcji w Polsce i za granicą.

1 lipca 2020 r. ks. abp. Sławoj Leszek Głodź mianował ks. dr Łukasza Białka proboszczem Parafii pw. Św. Wojciecha w Kielnie. W tym samym dniu Metropolita Gdański przyznał nowemu proboszczowi godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Wejherowie.

Jestem to znaczy : żyję, wiem, chcę, kocham.

Św. Edyta Stein

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
94 0.18233489990234