Święcenia

Sakramentem udzielanym dla dobra wspólnoty Kościoła jest sakrament święceń. Jest on udzielany w trzech stopniach: diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa. Wiąże się on z wewnętrznym doświadczeniem powołania przez Boga do szczególnej służby Jemu i Kościołowi. Sakrament świeceń może przyjąć jedynie mężczyzna ochrzczony. Przygotowanie do przyjęcia święceń prezbiteratu trwa sześć lat i odbywa się w seminarium duchownym diecezji, na terenie której kandydat chce służyć jako kapłan. Po pięciu latach otrzymuje się natomiast święcenia diakonatu. Oprócz ścisłego przygotowania do święceń prezbiteratu istnieje w Kościele katolickim również instytucja stałego diakona, czyli mężczyzny, który przyjął tylko pierwszy stopień sakramentu święceń: diakonat. Diakon stały nie jest związany, tak jak prezbiterzy (księża), do zachowywania obowiązku celibatu, a więc diakon stały prowadzi zwyczajne życie pośród ludzi wspomagając miejscową parafię swoją posługą diakońską.

Każdy kto w sercu odczuwa powołanie do kapłaństwa powinien skontaktować się z proboszczem parafii zamieszkania lub bezpośrednio z rektorem seminarium duchownego. Kandydat do seminarium duchownego musi mieć ukończoną szkołę średnią wraz z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego. Musi również odbyć rozmowę kwalifikacyjną z rektorem seminarium lub osobą przez niego wyznaczoną. Rekrutacja do seminarium duchownego zasadniczo odbywa się w dwóch terminach: czerwcowym i wrześniowym.
zob. www.gsd.gda.pl 

Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju

Ps 29,11

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
87 0.10199308395386